Asiakkaamme
 

Asiakasyrityksellämme voi olla lähtökohtana yritysturvallisuusselvitys kansainvälistä tai kansallista yhteistyötä varten tai omaehtoinen intressi elintärkeän kilpailukykytekijän suojaamiseksi organisaatioturvallisuutta kehittämällä. Kannamme vastuun asiakkaistamme ja sitoudumme suojaamaan asiakastietojen luottamuksellisuuden.

Yritysturvallisuusselvitykseen perustuvassa organisaatioturvallisuuden kehitystyössä käytämme Kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI).

Kilpailukykytekijän suojaaminen tai tietoturvavelvoitteet voivat edellyttää myös hajasäteilyn (Tempest) huomioon ottamisen. Asiantuntemuksemme kattaa myös hajasäteilyltä suojautumisen tekniset järjestelyt.