Turvallisuuden kehittäminen

Palvelumallimme kattaa tietoturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden ratkaisumallit hyvin erilaisiin turvallisuustilanteisiin soveltuvasti. Avustamme turvallisuussuunnittelussa ja laadimme tarvittaessa turvallisuusdokumentaation sekä valmennamme organisaation henkilöstön tarvittavassa laajuudessa asiakasyrityksemme etujen mukaisesti, joko oman tietopääoman tai henkilöstön tai toimintojen turvaamiseksi.

Asiakasyrityksellämme voi olla lähtökohtana toiminnan jatkuvuuden hallinta kaikissa turvallisuustilanteissa tai yritysturvallisuusselvitys kaupallista yhteistyötä varten tai omaehtoinen intressi kriittisen kilpailukykytekijän suojaamiseksi organisaatioturvallisuutta kehittämällä. Kannamme vastuun asiakkaistamme ja sitoudumme suojaamaan asiakastietojen luottamuksellisuuden.

Toteutamme asiakkaillemme kaikki organisaatioturvallisuuden kehittämiseen liittyvät palvelut asiantuntevasti ja ehdottoman luottamuksellisesti henkilökohtaisena palveluna.