Froan Security - osa riskienhallintaa

Autamme asiakkaitamme tietoturvallisuuden halinnan kehittämisessä sekä kriittisen tiedon riskienhallinnassa. Palvelumme lähtökohtana voi olla asiakkaan liiketoimintaa koskevan tietoturvallisuuden hallinta tai viranomaisauditoinnin valmistelu yritysturvallisuusselvitysmenettelyn osana. Olemme avustaneet menestyksekkäästi useita yrityksiä KATAKRIIN perustuvissa viranomaisauditoinneissa.

Arvioimme toimitilat sekä tilojen käytettävyyden tietoturvallisuuden että toimintojen turvallisuuden näkökulmasta. Arvion perusteena pidettävä uhkamalli sekä toimintaympäristön asettama viitekehys määritetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Turvallisuuden hallintajärjestelmä on turvallisuusjohdon päivittäistyötä tukeva työkalusovellus organisaation turvallisuustyöstä vastaaville. Turvallisuuden hallintajärjestelmä  sitoo yhteiseksi prosessiksi turvallisuuden johtamisjärjestelmän, turvatoimenpiteet ja toimintaohjeet.