TIETOTURVALLISUUS

Tuemme liiketoimintamahdollisuuksissa. Palvelumme lähtökohtana voi olla asiakkaan tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen, liiketoiminnan kriittisten tietojen suojaaminen, yhteistyökohtaisen vaatimustenmukaisuuden hallinta tai viranomaisauditoinnin valmistelu osana yritysturvallisuusselvitysmenettelyä. Asiakas saa parhaat kyvykkyytemme palvelukseensa ja yhdessä mahdollistamme yritysturvallisuusselvitysmenettelyssä onnistumisen.

Toteutamme kaikki palvelut asiakkaiden kanssa yhteistyössä, asiakasta parhaiten tukevilla ratkaisuilla.

Päämääränämme on turvata asiakasorganisaation menestys ja mahdollistaa organisaation sisäisten resurssien keskittäminen organisaation omaan ydintehtävään. Koulutamme organisaation henkilöstön tarpeiden mukaisesti uudistettuun turvallisuuskulttuuriin.


YRITYSTURVALLISUUSSELVITYS

Yhteistyökumppanit tai viranomaiset voivat  asettaa tietoturvallisuuden kulttuuristanne poikkeavia tietoturvavelvoitteita. Autamme organisaatiotanne tietoturvallisuuden vaatimustenhallinnassa ja mahdollistamme yritysturvallisuusselvitysmenettelyssä onnistumisen. Arvioimme ja suunnittelemme tietoturvavelvoitteiden mukaiset turvatoimenpiteet sekä koulutamme ja valmennamme henkilöstönne tarvittavassa laajuudessa uudistettuun turvallisuuskulttuuriin. 

TEMPEST – hajasäteilyn vaimennus

Hajasäteilyn vaimennustarve voi tulla esiin, esimerkiksi yhteistyökumppanin tai viranomaisen asettamissa tietoturvavelvoitteissa. Hajasäteilyltä suojautumiselle voi olla tarve myös organisaation omista lähtökohdista. Vaimennus voidaan toteuttaa aluevalvontaa tehostaen, toimintojen sijoitusratkaisuilla, tempest-suojatuilla laitteilla tai tietojen käsittelytilan vaimennusratkaisuilla sekä näiden yhdistelmillä. Autamme asiakastamme tunnistamaan hajasäteilyn vaimennusvaatimuksen kustannustehokkaan toteutusmuodon valinnassa, toteutussuunnittelussa sekä toteutuksessa. 

TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

Turvallisuuden hallintajärjestelmä on turvallisuusjohdon päivittäistyötä tukeva sovellus. Turvallisuuden hallintajärjestelmä asettaa johdonmukaisen toimintatavan turvallisuustyöstä vastaaville. Turvallisuuden hallintajärjestelmä sitoo yhteiseksi prosessiksi turvallisuuden johtamisjärjestelmän, turvatoimenpiteet ja toimintaohjeet. Turvallisuuden hallintajärjestelmässä on myös täsmälliset viittaukset KATAKRI:n 2015 auditointikysymyksiin, jolloin auditoijalle voidaan osoittaa turvatoimenpiteiden ajantasaisuus ja vaatimustenmukaisuus hetkestä riippumatta, esimerkiksi yritysturvallisuusselvitysmenettelyn yhteydessä.